dissabte, 26 d’octubre de 2013

ASSEMBLEA DOCENTS 29 D'OCTUBRE

Resum de la Coordinadora interzones del 24 OCT
Consideracions sobre L'ASSEMBLEA DE DOCENTS DEL 29 OCT

RESUM COORDINADORA INTERZONES 24 OCTUBRE
CONSIDERACIONS SOBRE L'ASSEMBLEA DE DOCENTS DEL 29 D'OCTUBRE

El 24 d’octubre ha tingut lloc una assemblea de la Coordinadora interzones a la qual han assistit docents de les següents zones: Sant Andreu, Badalona, Olesa de Montserrat, Nou Barris, Moncada, Ripollet, El Prat, Cornellà, Horta-Guinardó, Barcelona Ciutat Vella, L’Hospitalet, Vilafranca del Penedès, Collbató, Santa Coloma de Cervelló, Martorell, Sant Boi, Santa Coloma de Gramenet, Sant Martí. També ha assistit representants dels sindicats CGT i COS.

El tema central ha estat L’ASSEMBLEA DE DOCENTS del 29 d’octubre que, després de molts anys, convoquen els sindicats que han cridat a la vaga del 24 d’octubre, que a més, expressen en manifest conjunt que “la decisió del pla de lluita l’han de prendre els treballadors i les treballadores de l’educació a Catalunya.” Per tal que així sigui, les i els assistents a la Coordinadora interzones considerem que:

- L’assemblea del 29 d’octubre ha de ser el més participativa possible. En aquest sentit treballarem per difondre-la i animar el màxim de companyes a assistir-hi.

- L’assemblea ha de tenir un funcionament àgil que permeti extreure’n algunes propostes de pla de lluita per a que siguin consultades amb les i els docents.

- Les propostes sorgides del 29 han de ser debatudes al màxim de centres possible. En aquest sentit, plantegem la convocatòria d’una jornada d’assemblees a tots els centres educatius de Catalunya.

- El mateix 29 s’ha de convocar a una segona assemblea que, considerant els resultats sorgits dels centres, resolgui quin pla de lluita dur a terme. Per tal d’agilitzar aquesta segona assemblea, proposem una trobada prèvia per recopilar les dades obtingudes dels centres i les zones.

Donada la importància que té aquest procés, demanem un esforç que faci possible la participació de tothom en tots els espais que permetin el seu desenvolupament:

- ASSEMBLEA DE DOCENTS del 29 d’octubre, 18:00 hores a l’IES Moisès Broggi de Barcelona

- Debats i assemblees de docents als centres per debatre i respondre les propostes de pla de lluita sorgides de l’assemblea del 29.

- Reunions de zona per recollir respostes dels claustres i impulsar la participació de la totalitat de centres de cada localitat.

- Coordinadora interzones o trobada prèvia a la segona assemblea per recollir les respostes. 

- ASSEMBLEA DE DOCENTS RESOLUTÒRIA que, considerant les respostes de les i els docents, resolgui pla de lluita.

Tanmateix, considerem que de la participació, debat i decisió de molts i moltes docents, pot sorgir un pla de lluita contundent que, seguint l’exemple dels i les nostres companyes de Balears, conti amb la implicació dels i les treballadores de l’educació i tingui la veritable intenció de guanyar les reivindicacions que es defineixin. Es per això que hi posarem els màxims esforços.

Assistents a la Coordinadora interzones del 24 d’octubre de 2.013

https://docs.google.com/file/d/0ByQ6OfVacRJ8OWcyRnlCai1sRU0/image?pagenumber=1&w=800