dissabte, 26 d’octubre de 2013

ASSEMBLEA DOCENTS 29 D'OCTUBRE

Resum de la Coordinadora interzones del 24 OCT
Consideracions sobre L'ASSEMBLEA DE DOCENTS DEL 29 OCT

RESUM COORDINADORA INTERZONES 24 OCTUBRE
CONSIDERACIONS SOBRE L'ASSEMBLEA DE DOCENTS DEL 29 D'OCTUBRE

El 24 d’octubre ha tingut lloc una assemblea de la Coordinadora interzones a la qual han assistit docents de les següents zones: Sant Andreu, Badalona, Olesa de Montserrat, Nou Barris, Moncada, Ripollet, El Prat, Cornellà, Horta-Guinardó, Barcelona Ciutat Vella, L’Hospitalet, Vilafranca del Penedès, Collbató, Santa Coloma de Cervelló, Martorell, Sant Boi, Santa Coloma de Gramenet, Sant Martí. També ha assistit representants dels sindicats CGT i COS.

El tema central ha estat L’ASSEMBLEA DE DOCENTS del 29 d’octubre que, després de molts anys, convoquen els sindicats que han cridat a la vaga del 24 d’octubre, que a més, expressen en manifest conjunt que “la decisió del pla de lluita l’han de prendre els treballadors i les treballadores de l’educació a Catalunya.” Per tal que així sigui, les i els assistents a la Coordinadora interzones considerem que:

- L’assemblea del 29 d’octubre ha de ser el més participativa possible. En aquest sentit treballarem per difondre-la i animar el màxim de companyes a assistir-hi.

- L’assemblea ha de tenir un funcionament àgil que permeti extreure’n algunes propostes de pla de lluita per a que siguin consultades amb les i els docents.

- Les propostes sorgides del 29 han de ser debatudes al màxim de centres possible. En aquest sentit, plantegem la convocatòria d’una jornada d’assemblees a tots els centres educatius de Catalunya.

- El mateix 29 s’ha de convocar a una segona assemblea que, considerant els resultats sorgits dels centres, resolgui quin pla de lluita dur a terme. Per tal d’agilitzar aquesta segona assemblea, proposem una trobada prèvia per recopilar les dades obtingudes dels centres i les zones.

Donada la importància que té aquest procés, demanem un esforç que faci possible la participació de tothom en tots els espais que permetin el seu desenvolupament:

- ASSEMBLEA DE DOCENTS del 29 d’octubre, 18:00 hores a l’IES Moisès Broggi de Barcelona

- Debats i assemblees de docents als centres per debatre i respondre les propostes de pla de lluita sorgides de l’assemblea del 29.

- Reunions de zona per recollir respostes dels claustres i impulsar la participació de la totalitat de centres de cada localitat.

- Coordinadora interzones o trobada prèvia a la segona assemblea per recollir les respostes. 

- ASSEMBLEA DE DOCENTS RESOLUTÒRIA que, considerant les respostes de les i els docents, resolgui pla de lluita.

Tanmateix, considerem que de la participació, debat i decisió de molts i moltes docents, pot sorgir un pla de lluita contundent que, seguint l’exemple dels i les nostres companyes de Balears, conti amb la implicació dels i les treballadores de l’educació i tingui la veritable intenció de guanyar les reivindicacions que es defineixin. Es per això que hi posarem els màxims esforços.

Assistents a la Coordinadora interzones del 24 d’octubre de 2.013

https://docs.google.com/file/d/0ByQ6OfVacRJ8OWcyRnlCai1sRU0/image?pagenumber=1&w=800

dilluns, 14 d’octubre de 2013

PARTICIPEM , DECIDIM , LLUITEM!!

Tot i que la vaga del 24 d'octubre torna a ser convocada sense participació ni consulta als i les docents de Catalunya, la convocatòria a assemblees de treballadores de l'educació del 29 d'octubre per part dels sindicats CCOO, CGT i USTEC és un fet que feia molts anys que no es produïa. La lluita exemplar de l'Assemblea de Docents de les Illes Balears constata que són les lluites que decideixen les pròpies treballadores, les que conten amb una major implicació
d'aquestes.

A Catalunya, al desenvolupament de la LEC i la tramitació de la LOMCE, cal afegir les retallades sofertes i les que, com la paga extra que ens volen tornar a treure, se'n derivaran dels pressupostos que estan pendents d'aprovar. Considerem que les actuals circumstàncies afavoreixen la vulnerabilitat del govern de la Generalitat davant una mobilització important i que l'exemple dels companys i les companyes de balears ha de servir-nos per organitzar-nos i lluitar a Catalunya.

La nostra voluntat és que l'assemblea del 29-O tingui continuïtat i derivi en un procés de debat i consulta en el qual siguem directament els i les docents qui decidim quin pla de lluita dur a terme contra la LOMCE, la LEC i les retallades, i que allò que decidim sigui vinculant per a les organitzacions sindicals.

Alhora, som conscients que l'èxit d'aquest procés dependrà en gran mesura de la nostra participació en el mateix, que serà fonamental per a que podem decidir com lluitar per l'educació pública i per les nostres condicions laborals.
Per tant, us fem una crida a:

Per tant, us fem una crida a:
- Debatre al vostre centre i a les assemblees de docents que organitzeu sobre com
lluitar contra la LOMCE, la LEC i les retallades als pressupostos.
- Portar propostes de lluita a les reunions de zona.
- Participar a la vaga de dijous 24 d’octubre i a la Coordinadora interzones del
mateix dia, 24-O, a les 16:30 hores, a la sala de juntes de la UB, a l’edifici
històric, Facultat de Fililogia (Pça. Universitat).
- Participar massivament a les Assemblees de treballadores i treballadors de
l'educació a Catalunya del 29 d’octubre. La de la província de Barcelona serà a les
18:00 hores a l’IES Moisès Broggi, c/St. Quintí nº50, <M> L5 (Camp de l’Arpa) i
L4- (Guinardó/ Hospital Sant Pau).

Coordinadora interzones docent
Barcelona, octubre de 2.013
Rebeu més informacions i convocatòries de la Coordinadora interzones, enviant-nos un email a assemblea.interzones@gmail.com, indicant el vostre nom, o consulteu el nostre blog http://interzonesdocent.blogspot.com.es/.

RESUM DE L’ASSEMBLEA DE LA COORDINADORA INTERZONES, 04-10-13Assisteixen docents de les següents zones: St. Andreu, Rubí-St. Cugat, Horta-Guinardó, Olessa de Montserrat, Badalona i El Prat, així com del sindicat CGT. Hi participa, a una part de la reunió, un estudiant de la PUDUP.

TEMES TRACTATS

SITUACIÓ ACTUAL: La tramitació de la LOMCE que passarà aquest mes pel congrés, el desplegament de la LEC amb el Decret de plantilles i les retallades que poden incloure els pressupostos pendents d’aprovar (els d’aquest any i els del proper).

ILLES BALEARS: Es tracta la situació de la lluita a les illes. S’expliquen alguns aspectes del procés de construcció de la seva lluita. Es valora enormement la tasca de l’Assemblea de docents i el grau de participació i organització que els i les treballadores estan desenvolupant.
(Hi havia assemblea docents en aquell moment a Balears).

S’acorda: traspassar 150 euros de la caixa de resistència de la Coordinadora Interzones a la de l’Assemblea de docents i fer-los arribar un comunicat de suport.

VAGA 24 D’OCTUBRE I CONTINUÏTAT: Es comenta que el manifest dels sindicats recull la lluita contra la LEC i els decrets que està desenvolupant, com ara el Decret de plantilles. Es destaca el darrer paràgraf i la convocatòria, per part dels tres sindicats, d’assemblees de treballadores i treballadors el 29 d’octubre, per tal d’iniciar un procés de consulta sobre el pla de lluita a
seguir.

S’acorda: treballar per fomentar la màxima participació possible a l’assemblea del 29, i per a que aquesta tingui continuïtat i esdevingui en un procés en el qual les i els docents decidim quin pla de lluita dur a terme contra LOMCE, LEC i les retallades en els pressupostos.

SITUACIÓ DE LES ZONES. Es parla de la poca assistència a les zones. S’apunta que per a aconseguir que els docents decidim el nostre pla de lluita, s’ha de fomentar el debat als centres, l’assistència a les zones i la participació en assemblees de docents i en la pròpia interzones.

PROPOSTA DE L’ASSEMBLEA DEL RAVAL: Un grup d’estudiants universitaris membres de l’Assemblea del Raval i la PUDUP s’ofereixen per fer xerrades als estudiants de secundària , al voltant de la setmana del 24-oct, sobre la LOMCE, el pla Bolonya o l’organització d’estudiants.

Les o els Interessats podeu contactar amb el Bernat a l’adreça: bernat84@gmail.com

PROPERA ASSEMBLEA DE LA COORDINADORA
INTERZONES: Dijous 24 d’octubre, 16:30 h. Sala de Juntes
de la UB, Facultat de Filologia, edifici històric. (Pça. Universitat)