dilluns, 13 de maig del 2013

RESUM DE LES PROPOSTES DE L'ASSEMBLEA DEL 9 DE MAIG (UB).

MANIFESTACIÓ, 9 DE MAIG 2013, BARCELONA


Les propostes presentades s’agrupen en tres apartats per a facilitar el debat posterior:

 1. Objectius: donar resposta a:

 • Estat: aturar la LOMCE. 
 • Catalunya: o Aturar els Pressupostos 2013 o Aturar desenvolupament de la LEC, ara amb el Decret de Plantilles

2. Propostes:


 • Contra la LOMCE: marxa a Madrid de tots els racons de l’Estat.

 • Aturar els Pressupostos 2013: 

 o Manifestació al Parlament el dia que es presentin. 
o Manifestació amb convocatòria de vaga 
 o Tant la manifestació com la vaga de tot el sector públic. 

 Cal tornar a discutir en els centres la idea de vaga indefinida –intermitent o no- com a mesura contundent per aturar les mesures a nivell de Catalunya, i malgrat per les dates es pensa que cal plantejar-se per ara, no es descarta convertir-ho en un “no inici de classes” el curs vinent. 

 • Un seguit de propostes amb mobilitzacions d’altres sectors o generals:

 o Moció al Parlament i als ajuntaments respecte l’educació i especialment Decret de Plantilles. 
 o Escraches com el que es va fer a Axia, o com el que preparen interins el 18/5. 
S’informa també de la tancada que promouen els i les interines el 24. 

 3. Com fer-ho? 

 Es valora molt positivament l’ampliació de la mobilització a les famílies i la connexió amb estudiants.

  Per aprofundir la divulgació de la problemàtica es proposa la formació d’un Observatori que estudiï i popularitzi les dades de condicions laborals, convenis, salut laboral... 
 Mentre aquesta ampliació ha anat avançant, no ho ha fet l’organització pròpia del professorat, per això:

 • Es fa una crida a l’organització per la base, debatent a centres i zones i reactivant la coordinadora interzones.

• Es ratifica que el mètode ha de ser el de la consulta als i les professores, i que s’ha d’aconseguir arribar a assemblees de treballadors representatives.

 A tal efecte, un company proposa una recollida de signatures exigint-ho a tots els sindicats. 

 Aquestes propostes s’haurien de debatre a les zones, impulsar les consultes als centres i zones i  portan les opinions a la Coordinadora Interzones propera:
 el 31 de maig a les 18,30h al C. Social de Sants.